MUNICIPAL OFFICIALS

Hon. Nestor D. Natanauan

MUNICIPAL MAYOR

Hon. Francis M. Magsino

MUNICIPAL VICE MAYOR

SANGGUNIANG BAYAN MEMBERS

Hon. Rolly C. Lamano


Hon. Nestor A. Cabrera


Hon. Henry C. De Leon


Hon. Melody L. Luna


Hon. Ma. Teresa M. Panghulan


Hon. Edgardo A. Caraan


Hon. Florencio M. Mainot


Hon. Felix P. Salazar


Hon. Hernando O. Agno


Hon. Judy Mae F. Manimtim